Doskonała propozycja dla tych

...którzy szukają ciszy i spokoju.

 
 

Obsługa Klienta

Podjęcie decyzji o wyborze i kupnie mieszkania jest ważną decyzją w życiu każdego człowieka. By ułatwić i uczynić mniej streującym moment podjęcia tych decyzji postaramy się odpowiedzieć na każde Państwa pytanie dotyczące indywidualnych sytuacji.

Poniżej pokrótce przedstawiamy poszczególne etapy w drodze do stania się właścicielem mieszkania w budynku nr 1 przy ul. Makuszyńskiego.

Wybór mieszkania

Wstępnego wyboru można już dokonać na podstawie informacji dostępnych na tej stronie. Gdy już Państwo zainteresują się naszą ofertą to zapraszamy na każde Państwa pytanie i uzgodnimy warunki finansowe.spotkanie, najlepiej na terenie inwestycji. W trakcie spotkania odpowiemy na każde Państwa pytanie oraz uzgodnimy warunki finansowe.

Umowa rezerwacyjna

Jeżeli Państwo zdecydują się na zakup mieszkania to istnieje możliwość podpisania umowy rezerwacyjnej. Umowa ta zawierana jest na okres około 6 tygodni, a jej podpisanie wiąże się z wpłatą 3 000 zł. Jeśli zrezygnujecie Państwo z zakupu - kwota ta zostanie zwrócona. Etap ten można pominąć, zawierając od razu umowę deweloperską.

Umowa deweloperska

Kolejnym bardzo ważnym krokiem jest zawarcie sporządzonej w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego umowy deweloperskiej w formie aktu notarialnego. Są w niej zawarte prawa i obowiązki każdej ze stron, określona zostaje cena, sposób płatności, daty wpłat kolejnych transz, termin, w jakim deweloper zobowiązuje się przenieść własność mieszkania na Państwa i ewentualne kary w razie jego niedotrzymania.

W ramach aktu notarialnego zostaje złożony wniosek do Sądu, by ten wpisał do Księgi Wieczystej roszczenie o zawarcie umowy przyrzeczonej. Mając na uwadze jawność Ksiąg Wieczystych, dla każdego zainteresowanego będzie to informacja, że sprzedaż tego konkretnego lokalu jest w toku. Wszystkie wpłaty dokonywane będą na otwarty rachunek powierniczy prowadzony przez PKO BP SA Oddział 2 w Rzeszowie.

Przekazanie lokalu

Przekazanie kluczy do mieszkania zaplanowaliśmy jeszcze przed umową przenoszącą własność. Podczas odbioru lokalu macie Państwo możliwość sprawdzenia jego stanu technicznego oraz zgodności z ustalonym standardem. W przypadku ewentualnych usterek termin i sposób ich usunięcia zostają zawarte w protokole. Otrzymacie Państwo również wszelkie instrukcje i gwarancje.

Umowa przeniesienia własności

Po zakończeniu budowy i uzyskaniu przez nas wszystkich niezbędnych dokumentów i pozwoleń zostanie podpisania umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży. Po jej podpisaniu staniecie się Państwo właścicielami mieszkania i udziału w gruncie oraz częściach wspólnych. W ramach aktu złożony zostaje również wniosek o założenie nowej Księgi Wieczystej dla lokalu i wpisanie Państwa jako właścicieli.